Earth-to-Space: Nws yog West Sound STEM Network

Thaum Lub Kaum Ob Hlis 12, 1,000 cov tub ntxhais kawm los ntawm West Sound STEM Network tau tham nrog NASA cov neeg caij nkoj nyob, ua haujlwm thiab ua kev tshawb fawb nyob hauv International Chaw Chaw Chaw.

Lub 20-feeb, Lub Ntiaj Teb-rau-qhov chaw hu xov tooj tau tshaj tawm nyob rau NASA TV Media Channel thiab lub koom haum lub vev xaib.