Duab rau Tatum Parsley Icon rau Engineering

Tatum Parsley

Welder hauv Southwest Region
Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Clark
Tom qab tsev kawm ntawv theem siab, Tatum Parsley tau kawm vuam thiab pib ua haujlwm 17 xyoo hauv kev lag luam. Tam sim no nws yog Instructional Weld Tech ntawm Clark College. Nyeem Tatum qhov kev xam phaj. Luam tawm Lub Ob Hlis 2024.