Image rau Farah Nadeem Icon rau lej

Farah Nadeem

PhD Cov Tub Ntxhais Kawm hauv King County Region
University of Washington
Farah yog ib tug tub ntxhais kawm engineering PhD hauv University of Washington. Nws kawm lus thiab algorithms los pab cov kws qhia ntawv thiab cov tub ntxhais kawm nrhiav txoj hauv kev zoo dua los kawm. Los ntawm kev siv thev naus laus zis thiab kev tsim vaj tsev, Farah mob siab rau pab txhim kho lub neej ntawm txhua tus neeg nyob ib puag ncig nws. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.