Duab rau Vickei Hrdina Icon rau lej

Vickei Hrdina

STEM Tus Thawj Coj hauv Southwest Region
SIB 112
Raws li STEM Thawj Coj, Vickei ua haujlwm los txhawb STEM cov haujlwm hauv txhua lub tsev kawm ntawv thoob plaws Southwest Washington. Nws pab nrhiav txoj hauv kev tshiab thiab zoo siab rau cov tub ntxhais kawm hauv cheeb tsam ESD 112 kom kawm paub daws teeb meem uas cuam tshuam ncaj qha rau STEM cov haujlwm. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.