Duab rau Véronique Paquette Icon rau Science

Véronique Paquette

Xib fwb nyob rau North Central Region
Kenroy Elementary hauv Wenatchee, WA
Véronique Paquette qhia qib ob ntawm Kenroy Elementary hauv Wenatchee, WA. Nws yeej kev tshawb fawb hauv thiab sab nraud ntawm chav kawm thiab pab txhawb kev hlub ntawm kev tshawb fawb hauv cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg laus ib yam nkaus los ntawm nws txoj haujlwm nrog NASA cov kws qhia ntawv. Nyeem ntxiv ntawm peb Q & A ntawm no. Tshaj tawm Lub Kaum Ob Hlis 2020.