Duab rau Tamara Allard Icon rau lej

Tamara Allard

Ph.D. Tub ntxhais kawm, Neurocognitive Development hauv South Central Region
University of Maryland ntawm College Park
Tamara Allard yog Ph.D. tub ntxhais kawm ntawm University of Maryland hauv College Park qhov twg nws kawm txog kev txhim kho neurocognitive, tshwj xeeb yog kev nco thiab kev loj hlob ntawm lub hlwb hauv cov menyuam hnub nyoog peb txog tsib xyoos. Tamara yug thiab loj hlob nyob rau hauv Yakima, Washington tau crowned Miss Sunfair 2020, thiab yog tus neeg tawm tswv yim rau kev nkag mus rau kev kawm qib siab, tshwj xeeb tshaj yog rau cov tub ntxhais kawm uas nyob deb tshaj ntawm lub sijhawm. Kawm ntxiv txog Tamara hauv nws Q&A blog. Tshaj tawm rau lub Tsib Hlis 2020.