Image rau Tina Asiimwe Icon rau Science

Tina Asimwe

Tus Thawj Saib Xyuas Chaw Kho Mob hauv Puget Sound Region
Kaiser Permanente
Tom qab muaj kev tsis zoo nrog tus kws kho mob thaum nws tseem yog menyuam yaus, Tina Asiimwe xav mus kho mob thiab muab kev saib xyuas rau lwm tus uas nws tsis tau txais nws tus kheej. Tam sim no, Tina saib xyuas txhua qhov chaw kho mob los ntawm kev pom cov neeg mob kom ntseeg tau tias kev saib xyuas zoo ntawm txhua lub tsev kho mob cov neeg mob. Tag nrho nws txoj haujlwm nyuaj tau them tawm: los ntawm nws txoj kev coj noj coj ua, lub tsev kho mob tau muaj kev txhim kho zoo tshaj plaws hauv kev saib xyuas thiab kev tso npe kawm ntawm txhua qhov Kaiser Permanente Clinics hauv 2017. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.