Duab rau Tina Moore Icon rau Technology

Tina Moore

Technology Consultant hauv King County Region
PwC
Tina yog ib haiv neeg Tacoma uas muaj kev mob siab rau kev daws teeb meem nyuaj thiab koom tes nrog txhua tus neeg. Tom qab sim accounting nyob rau hauv high school thiab nrhiav tau nws xav paub txog kev lag luam, nws kawm cov ntaub ntawv systems thiab accounting ntawm University of Washington. Qhov no tau pab nws xaiv txoj haujlwm hauv kev pab tswv yim thev naus laus zis vim nws ua ke nws txoj kev hlub ntawm kev lag luam, xov xwm, thiab thev naus laus zis. Tam sim no ua tus kws pab tswv yim, nws zoo siab rau yav tom ntej uas STEM, kev ncaj ncees hauv zej zog, thiab kev koom tes hauv zej zog ua haujlwm ua ke los txhawb cov zej zog txhua qhov chaw. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.