Duab rau Saskia van Bergen Icon rau Science

pob tawb van Bergen

Green Chemist hauv Southwest Region
Washington State Department of Ecology
Saskia van Bergen yog Green Chemist ntawm Washington State Department of Ecology nyob rau sab qab teb sab hnub poob ntawm Washington, qhov chaw uas nws txhawb nqa kev tsim khoom, kev nyab xeeb khoom, thiab kev ruaj ntseg ib puag ncig. Saskia tau dhau los ua tus kws tshuaj ntsuab ntsuab thaum nws paub tias cov kws tshuaj, thiab tsis yog cov kws tshaj lij, tuaj yeem tsim cov khoom muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov dua thiab cov kev daws teeb meem rau qee qhov teeb meem loj tshaj plaws hauv ntiaj teb.
Xav paub ntau ntxiv txog Saskia ntawm nws Q&A Blog. Tshaj tawm Lub Kaum Hli 2020.