Image rau Menzer Pehlivan, PhD, PE Icon rau lej

Menzer Pehlivan, PhD, PE

Geotechnical Av qeeg Engineer hauv Puget Sound Region
Jacobs
Thaum nws kawm tiav undergraduate, 1999 Izmit Av qeeg ntaus Turkey thiab Menzer Pehlivan paub tias nws yuav tsum pab tiv thaiv kev puas tsuaj ua rau muaj kev puas tsuaj yav tom ntej. Tom qab kawm txog geotechnical av qeeg engineering hauv Ankara, Qaib Cov Txwv thiab Austin, Texas, tam sim no nws pab cov kws tsim vaj tsev thiab cov neeg ua haujlwm hauv pej xeem ntsuas lawv cov qauv tsim rau kev npaj av qeeg. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.