Duab rau Mari Rossi Icon rau Science

Mari Rossi

Winemaker hauv Puget Sound Region
DeLille Cellars
Raws li ib tug tub ntxhais kawm ntawv qib siab, Mari Rossi tau kawm txog winemaking thiab poob rau hauv kev hlub nrog enology. Txij thaum ntawd los, nws txoj kev lag luam thiab kev mob siab rau tau coj nws los ntawm Walla Walla mus rau Napa mus rau New Zealand rau Woodinville, qhov chaw nws tam sim no ua haujlwm ua Tus Pabcuam Winemaker ntawm DeLille Cellars. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Mari hauv nws qhov kev xam phaj ntawm peb qhov blog. Tshaj tawm Lub Yim Hli 2023.