Duab rau Lisa Jackson Icon rau Science

Lisa jackson

Epidemiologist thiab kws tshawb fawb
Kaiser Permanente Washington Lub Tsev Tshawb Fawb Kev Noj Qab Haus Huv
Lisa Jackson yog tus kws kho mob, tus kws kho mob kis kab mob, thiab tus kws tshawb fawb laus hauv Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Nws ua haujlwm nrog pab pawg kws tshawb fawb los coj kev sim tshuaj tiv thaiv. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Lisa hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Peb Hlis 2022.