Duab rau Kimberly Harper Icon rau Science

Kimberly Harper

Tus kws tshawb fawb lub cev hauv Mid-Columbia Region
US Department of Energy Office of Science
Kimberly Harper yog ib tug kws tshawb fawb lub cev nrog US Department of Energy's Office of Science. Nws ua haujlwm nrog pab pawg kws tshawb fawb thiab cov kws tshaj lij los ntsuas cov haujlwm ntawm Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) kom ntseeg tau tias kev tshawb fawb muaj kev nyab xeeb thiab tsim nyog rau cov peev txheej muaj. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Kimberly hauv nws kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Kaum Ib Hlis 2021.