Duab rau Kate Evans Icon rau Science

Kate Evans

Horticulturist hauv Central Region
Washington State University
Kate Evans yog ib tug horticulturist, txiv hmab txiv ntoo breeder, thiab xib fwb ntawm Washington State University. Raws li tawm ntawm Wenatchee, Kate qhia thiab ua kev tshawb fawb hauv Department of Horticulture ntawm WSU Tree Fruit Research thiab Extension Center hauv Wenatchee, WA. Kawm paub ntau ntxiv txog Kate hauv nws Q&A blog. Tshaj tawm Lub Yim Hli 2020.