Duab rau Joyce Elauria Icon rau Engineering

Joyce Elauria

Security Engineer hauv King County Region
Okta
Raws li Tus Kws Ua Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg rau Okta, Joyce Elauria saib xyuas software rau kev nyab xeeb qhov tsis zoo thiab kho cov teeb meem thaum lawv pom. Nws txoj haujlwm pab ua kom peb qhov chaw digital muaj kev nyab xeeb thiab nyab xeeb. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Joyce hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Yim Hli 2022.