Duab rau Jennifer Daquiz Hare Icon rau lej

Jennifer Daquiz Hare

Lub taub hau ntawm Corporate & Institutional Banking nyob rau hauv Northwest Region
NPE Bank
Jennifer Daquiz Hare yog Tus Thawj Coj ntawm Corporate & Institutional Banking rau Washington ntawm PNC Bank. Nws siv nws cov lej thiab kev paub STEM los ua ib pab neeg ua haujlwm hauv txhab nyiaj. Ua ke, lawv ua haujlwm nrog ntau lub tuam txhab los qiv peev thiab muab kev taw qhia los pab cov lag luam ua haujlwm tau zoo thiab loj hlob. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Jennifer hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Plaub Hlis 2021.