Duab rau Eugenie Farrow Icon rau Technology

Eugenie Farrow

Xib fwb thiab kws tshawb fawb hauv computer hauv cheeb tsam Spokane
Spokane Valley Tech hauv Spokane Valley, WA
Eugenie Farrow yog ib tug kws qhia txog computer science ntawm Spokane Valley Tech - Central Valley School District, uas nws pab cov tub ntxhais kawm paub daws teeb meem siv computer. Nws cov chav kawm txuas cov tub ntxhais kawm mus rau txoj hauv kev ua haujlwm hauv ntiaj teb xws li cyber security, programming, thiab ntau dua. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Eugenie hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Ob Hlis 2021.