Duab rau Elona Trogub Icon rau Science

Elona Troub

Co-Founder thiab Co-Owner hauv Southwest Region
Gorge Greens
Raws li Co-Founder thiab Co-Owner ntawm Gorge Greens, Elona Trogub tsim microgreens nrog lub zog tsim los ntawm cov khib nyiab ntoo. Los ntawm nws txoj kev koom tes nrog txoj haujlwm loj dua Wind River, nws tab tom tsim cov khoom noj khoom haus pov tseg-rau-zog. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Elona hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Kaum Hli 2022.