Duab rau Elizabeth Vela Stephens Icon rau Engineering

Elizabeth Vela Stephens

Materials Science Engineer hauv Mid-Columbia Region
Pacific Northwest National Laboratory
Elizabeth yog ib tug kws tsim khoom siv science ntawm Pacific Northwest National Laboratory. Nws ua haujlwm ntawm kev tshawb nrhiav thiab tsim txhua yam khoom sib txawv uas tuaj yeem pab tiv thaiv kev hloov pauv huab cua. Elizabeth tau txiav txim siab los pab daws qee qhov teeb meem loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.