Duab rau Dongzi Matsuoka Icon rau lej

Txoj Kev

Tus Kws Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Ntaub Ntawv Rau Cov Neeg Siv Khoom Thoob Ntiaj Teb hauv cheeb tsam King County
eBay
Dongzi nyiam daws teeb meem. Tom qab kawm lej thiab Statistics ntawm University of Washington nws tau npaj los ua Tus Kws Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Ntaub Ntawv ntawm eBay. Nws txoj haujlwm niaj hnub pib nrog cov lus nug. Tom qab ntawd nws siv cov qauv kev txheeb cais lossis kev kawm tshuab los teb cov lus nug. Tam sim no nws tab tom ua raws li cov txheej txheem tib yam los pab lub chaw hu xov tooj txhim kho tag nrho cov neeg siv khoom txaus siab. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.