Duab rau Celestina Barbosa-Leiker Icon rau Science

Celestina Barbosa-Leiker

Psychologist thiab tshawb fawb hauv cheeb tsam Spokane
Washington State University
Celestina Barbosa-Leiker yog ib tug kws tshawb fawb, kws kho mob hlwb, thiab Tus Lwm Thawj Saib Xyuas Haujlwm rau Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tswj Xyuas ntawm Washington State University Health Sciences Spokane. Nws txoj kev tshawb fawb tshawb fawb txog kev puas siab puas ntsws ntawm cov neeg uas muaj teeb meem siv yeeb tshuaj. Nrog nws txoj kev pab, cov kws kho mob tau kawm txog txoj hauv kev zoo los saib xyuas cov neeg tsis zoo los ntawm kev siv yeeb tshuaj. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Celestina hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm Lub Peb Hlis 2022.