Duab rau Astrid Suchy-Dicey Icon rau Science

Astrid Suchy-Dicey

Tus kws kho mob kis kab mob hauv King County Region
Washington State University
Raws li tus kws kho mob kis kab mob, Astrid kawm txog kev noj qab haus huv thiab kab mob hauv tag nrho cov pejxeem. Muaj ntau txoj hauv kev, nws zoo li ua tus kws kho mob tab sis tsis yog tsom rau ib tus neeg ib zaug, nws saib cov neeg coob coob ib zaug. Astrid cov chaw tshwj xeeb nyob ib puag ncig cov kab mob ntev uas cuam tshuam rau lub plawv, lub raum, thiab lub hlwb, txhua yam kab mob ntsig txog ntshav. Tsis ntev los no, nws tau tsom mus rau kev kawm paub ntxiv txog yuav ua li cas kev noj qab haus huv ntawm peb lub hlwb hloov mus rau lub sijhawm ntev. Kawm paub ntau ntxiv txog Astrid hauv nws Q&A blog. Tshaj tawm Lub Peb Hlis 2020.