Duab rau Allison Camper Icon rau Technology

Allison Camper

Robotic Total Station Superintendent hauv Puget Sound Region
McKinstry
Allison yog Robotic Total Station Superintendent ntawm McKinstry thiab nyiam daws teeb meem. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb txuas cov chaw tsim kho nrog nws lub chaw ua haujlwm los ntawm kev siv thev naus laus zis. Nws cov txuj ci hauv kev ua lej thiab nws lub qhov muag xav tau qhov tseeb pab xyuas kom cov tsev yuav nyob ruaj khov rau xyoo tom ntej. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.