Duab rau Alexa Van Eaton Icon rau Science

Alexa Van Eaton

Volcanologist hauv Southwest Region
Cascades Volcano Observatory
Alexa Van Eaton txoj hauj lwm lub npe txhais tau hais tias nws zoo li cas: nws kawm Volcanoes! Raws li ib tug me nyuam kawm ntawv, nws kawm geology thiab tam sim no nws tshawb xyuas yuav ua li cas hluav taws xob los ntawm xob laim bolts tuaj yeem pab qhia thaum twg thiab yuav ua li cas volcanos tawg. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.