Image rau Aeriel Wauhob Icon rau Science

Aeriel Wauhob

Education Coordinator hauv Puget Sound Region
Puget Sound Estuarium
Aeriel Wauhob yog tus saib xyuas kev kawm ntawm Puget Sound Estuarium hauv Olympia, WA. Nws qhia cov pej xeem txog kev ua neej nyob hauv hiav txwv thiab Puget Sound estuary ecosystem kom peb txhua tus tuaj yeem ua tus saib xyuas zoo dua ntawm peb cov peev txheej ntuj. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog Aeriel hauv kev xam phaj ntawm peb Blog. Tshaj tawm rau lub Rau Hli 2021.