Module 1: Kev ua siab ntev

Zaj Dab Neeg Sij Hawm STEM / Perseverance Mus rau "Nug Cov Lus Nug Module"

Nqe 1: Perseverance

Perseverance yog txoj kev tswj xyuas kev mob siab rau ua ib yam dab tsi txawm tias muaj teeb meem los yog qeeb hauv kev ua tiav. Hauv kev ua lej, kev ua siab ntev yog ib qho kev xyaum ua lej ua lej; los ntawm kev tawm tsam nrog cov tswv yim, cov tswv yim, thiab cov teeb meem, cov lej lej loj hlob thiab dhau los ua tus txawj ntse thiab muaj peev xwm daws teeb meem ntau dua.

Lub Perseverance Module tsom rau lub tswv yim ntawm kev ua siab ntev thiab tshawb txog lub tswv yim no hauv ob zaj dab neeg: Qhov Zoo Kawg Nkaus (Spires, 2013) thiab Jabari dhia (Cornwall, 2017). Lub taub hau mus rau ib nplooj ntawv ntawm phau ntawv kom pib nrog koj Zaj Dab Neeg Sij Hawm STEM nyeem-nruab.