Poj Niam STEM Hero

Cov poj niam tseem ceeb hauv STEM

Cov Poj Niam Tseem Ceeb hauv STEM Project nthuav qhia ntau yam ntawm STEM cov hauj lwm thiab txoj hauv kev hauv Washington. Cov poj niam uas muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv no sawv cev rau ntau yam txuj ci, kev muaj tswv yim thiab muaj peev xwm hauv STEM. Peb ntseeg tias dhau los ntawm cov dab neeg ntawm cov poj niam tshwj xeeb uas tau hais txog ntawm no, txhua tus tub ntxhais kawm tuaj yeem pom yav tom ntej hauv STEM. Peb txhawb kom koj tshawb nrhiav, kawm, thiab nthuav koj lub tswv yim ntawm qhov ua tau hauv STEM.

Yog xav paub ntxiv txog cov haujlwm STEM, daim ntawv pov thawj, thiab lub sijhawm hauv Washington, mus saib peb Labor Market Data Dashboard.

Poj Niam STEM Hero
Koj tuaj yeem qhib qhov rooj rau cov ntxhais thiab cov ntxhais hluas hauv STEM!
Txhawb STEM