Kev Ua Lag Luam Saib Xyuas Me Nyuam Ua Lag Luam Ua Lag Luam Ua Lag Luam

Zoo siab txais tos rau Child Care Business Feasibility Estimator (“Estimator”). Tus Estimator yog tsim los pab cov tswv lag luam zov me nyuam uas muaj peev xwm nkag siab txog cov nqi, cov nyiaj tau los, thiab ua tau rau lawv lub tswv yim kev lag luam zov me nyuam. Tus kwv yees siv sijhawm li 10 feeb los ua kom tiav, thiab tuaj yeem siv tau ntau zaus los sim cov kev lag luam sib txawv.

Cov nyiaj pab them nqi yog rau 2022.

Nyeem ntxiv kom kawm paub siv tus kwv yees li cas thiab koj yuav xav tau dab tsi.