અાપણી ટુકડી

https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2021/12/ANGIE_MASON_SMITH.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2021/12/ANGIE_MASON_SMITH_childhood.png
એન્જી મેસન-સ્મિથ, મેડ
પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર - કારકિર્દી પાથવેઝ

એન્જી મેસન-સ્મિથ વોશિંગ્ટન STEM ખાતે કારકિર્દી પાથવેઝ માટે પ્રોગ્રામ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે જ્યાં તેણી ડિઝાઇન અને અમલીકરણ કરે છે…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2019/05/Blair_Headshot-7187.jpg
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/BlairPeterson.png
બ્લેર પીટરસન, CPA
વરિષ્ઠ નિયંત્રક

બ્લેર પીટરસન વોશિંગ્ટન STEM ખાતે વરિષ્ઠ નિયંત્રક છે. તેણે એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરીને તેની કારકિર્દી શરૂ કરી...

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/07/ISABELLE_HAINES.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/07/ISABELLE_HAINES-child.png
ઇસાબેલ હેન્સ
કોમ્યુનિકેશન્સ કોઓર્ડિનેટર

ઇસાબેલ હેઇન્સ વોશિંગ્ટન STEM ખાતે કોમ્યુનિકેશન કોઓર્ડિનેટર છે. ટીમમાં જોડાતા પહેલા, તેણીએ ગણિતનો અભ્યાસ કર્યો અને…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/JAYME-SHOUN-1.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/JaymeShoun_SchoolPhoto.png
જયમે શૌન, એમપીએ
નીતિ નિર્દેશક

Jayme Shoun વોશિંગ્ટન STEM માટે પોલિસી ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે, આંતરિક અને બાહ્ય બંને સાથીદારો સાથે સહયોગ કરે છે...

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.-JENEE-MYERS-TWITCHELL.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/JeneeMyersTwitchell_SchoolPhoto.png
જેની માયર્સ ટ્વિચેલ, પીએચડી
ચીફ ઇમ્પેક્ટ અને પોલિસી ઓફિસર

જેની માયર્સ ટ્વિશેલ વોશિંગ્ટન STEM ખાતે મુખ્ય અસર અને નીતિ અધિકારી તરીકે સેવા આપે છે અને એક…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-design-11.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/JillNelson_SchoolPhoto.png
જીલ નેલ્સન
એચઆર અને એડમિનિસ્ટ્રેશનના ડિરેક્ટર

જીલ નેલ્સન વોશિંગ્ટન STEM ખાતે એચઆર અને એડમિનિસ્ટ્રેશનના નિયામક છે. એક અનુભવી વહીવટી વ્યાવસાયિક, જીલ…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/11/Joanne-headshot-scaled.jpg
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/11/Joanne-e1667929980659.jpg
જોન વાલ્બી
કોમ્યુનિકેશન્સ મેનેજર

જોઆન વાલ્બી એ વોશિંગ્ટન STEM ના કોમ્યુનિકેશન મેનેજર છે, જે એક્સટર્નલ મેનેજ કરે છે
સંસ્થાકીય પહોંચ વધારવા માટે સંચાર અને…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/11/Josh-Apata-e1667493032371.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/11/josh-childhood-photo.png
જોશ અપાટા
પોલિસી મેનેજર

જોશ અપાટા વોશિંગ્ટન STEM માટે પોલિસી મેનેજર તરીકે સેવા આપે છે, જ્યાં તેઓ આંતરિક અને... બંને સાથે સહયોગ કરે છે.

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/01/KATIE-SCHOTT2.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/01/KATIE_SCHOTT_childhood.png
કેટી સ્કોટ
પ્રોગ્રામ ઓફિસર

કેટી સ્કોટ વોશિંગ્ટન STEM ખાતે K-12/કારકિર્દી પાથવેઝ માટે પ્રોગ્રામ ઓફિસર તરીકે સેવા આપે છે.

વોશિંગ્ટનમાં જોડાતા પહેલા…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/11/IMG_8029-scaled-e1673033098886.jpg
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/LauraPecknyo_SchoolPhoto.png
લૌરા પેકીનો
ડેવલપમેન્ટ મેનેજર

લૌરા પેકીનો વોશિંગ્ટન STEM ખાતે ડેવલપમેન્ટ મેનેજર તરીકે સેવા આપે છે. તેણીએ બંને શિક્ષણમાં કામ કર્યું છે ...

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2023/08/DSCF7510-e1692732748532.jpg
લીન કે. વર્નર
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

લીન કે. વર્નર વોશિંગ્ટન STEM માટે ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર છે. તે એક શિક્ષણ નેતા છે અને…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/MEGAN-NADAN.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/MeganNadan_SchoolPhoto.png
મેગન નાદાન
સિનિયર પ્રોજેક્ટ મેનેજર

મેગન નાદાન વોશિંગ્ટન STEMના વરિષ્ઠ પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે સેવા આપે છે. તેણી મુખ્યત્વે લોજિસ્ટિક્સ માટે જવાબદાર છે…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/Migee_2020-1.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/MigeeHan_SchoolPhoto.png
મિગી હેન
ચીફ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ઓફિસર

મિગી હેન વોશિંગ્ટન STEM ખાતે મુખ્ય વિકાસ અને સંચાર અધિકારી છે. તેણી 15+ વર્ષ લાવે છે…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2019/05/Poppe_Headshot-7212.jpg
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/Mikel_Poppe_school_photo.png
MIKEL POPPE
ઇમ્પેક્ટ ડેટા મેનેજર

Mikel Poppe વોશિંગ્ટન STEM ખાતે ઈમ્પેક્ટ ડેટા મેનેજર છે. તે વોશિંગ્ટન STEM સ્ટાફ અને ભાગીદારોને ટેકો આપે છે...

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2021/09/MIN_HWANGBO.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2021/09/MIN_HWANGBO_childhood.png
MIN HWANGBO, PHD
અસર નિર્દેશક

મીન હ્વાંગબો વોશિંગ્ટન STEM ખાતે ઈમ્પેક્ટ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે, ડેટા ગવર્નન્સની આસપાસ સંસ્થાના કાર્યનું નેતૃત્વ કરે છે,…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/05/SCOTT_DALESSANDRO.png
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/05/SCOTT_DALESSANDRO_childhood.png
સ્કોટ ડેલેસેન્ડ્રો
વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના નિયામક

સ્કોટ ડેલેસાન્ડ્રો વોશિંગ્ટન STEM ના વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના નિયામક તરીકે સેવા આપે છે, જેઓ દેખરેખ રાખવા, આયોજન કરવા અને સહયોગ વધારવા માટે જવાબદાર છે...

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/10/Soleil_Boyd-scaled.jpg
સોલીલ બોયડ, પીએચડી
વરિષ્ઠ પ્રોગ્રામ ઓફિસર

સોલીલ બોયડ વોશિંગ્ટન STEM માટે વરિષ્ઠ પ્રોગ્રામ ઓફિસર તરીકે સેવા આપે છે, સંસ્થાના પ્રારંભિક STEM અને કિંગને સમર્થન આપે છે…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/tana.jpg
તાના પીટરમેન
સિનિયર પ્રોગ્રામ ઓફિસર

તાના પીટરમેન વોશિંગ્ટન STEM સાથે વરિષ્ઠ પ્રોગ્રામ ઓફિસર છે, જ્યાં તે સંસ્થાના K-12 પોર્ટફોલિયોનું નેતૃત્વ કરે છે.…

વધારે વાચો
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2019/02/IMG_5674.jpg
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/YokoShimomura_SchoolPhoto.png
યોકો શિમોમુરા
મુખ્ય સંચાલક અધિકારી

યોકો શિમોમુરા વોશિંગ્ટન STEM ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર છે. તે વોશિંગ્ટન માટે ફાઇનાન્સ અને ઓપરેશન્સનું નેતૃત્વ કરે છે…

વધારે વાચો