મારા જેવા સ્ટેમ! વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક STEM નો પરિચય કરાવે છે

વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનિયરિંગમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનું વર્ગખંડમાં શરૂ થાય છે. મારા જેવા સ્ટેમ! વિદ્યાર્થીઓને તેમના માટે કઈ કારકિર્દી ઉપલબ્ધ છે તે વિશે શિક્ષિત કરવા માટે શિક્ષકોને વર્ગખંડમાં STEM વ્યાવસાયિકોનો પરિચય કરાવવાની સત્તા આપે છે.

 

વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનિયરિંગમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનું વર્ગખંડમાં શરૂ થાય છે. મારા જેવા સ્ટેમ! વિદ્યાર્થીઓને તેમના માટે કઈ કારકિર્દી ઉપલબ્ધ છે તે વિશે શિક્ષિત કરવા માટે શિક્ષકોને વર્ગખંડમાં STEM વ્યાવસાયિકોનો પરિચય કરાવવાની સત્તા આપે છે. આ વર્ષે, મિડ-કોલંબિયા STEM નેટવર્કે STEM લાઈક ME લોન્ચ કર્યું! શિક્ષકો માટે ઈનોવેશન ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ, અને STEM લાઈક ME નો વિસ્તાર કર્યો! Skagit STEM નેટવર્ક સાથે ભાગીદારીનો સમાવેશ કરવા માટે મિડલ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ. અનુદાન શિક્ષકોને તેમના વર્ગખંડોમાં STEM વ્યાવસાયિકોને લાવવા અને શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસની પ્લે-બુક બનાવવા માટે સશક્ત બનાવે છે; અને Skagit સાથેની ભાગીદારી આખરે STEM Like ME માં 7મા ધોરણના તમામ વિદ્યાર્થીઓની સહભાગિતાને સમર્થન આપશે!