Zaměstnání

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Momentálně nejsou k dispozici žádné.

 

***

Washington STEM je zaměstnavatel rovných příležitostí, který se hluboce stará o své zaměstnance a zakazuje diskriminaci a obtěžování jakéhokoli druhu. Rozhodnutí o zaměstnání ve Washington STEM jsou založena na organizačních potřebách, pracovních požadavcích a individuální kvalifikaci bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, genderovou identitu, věk, transgender status, náboženství nebo víru, rodinný nebo rodičovský status nebo jakýkoli jiný status chráněný zákon.

Tento odkaz vede ke strojově čitelným souborům, které jsou zpřístupněny v reakci na federální pravidlo o transparentnosti pokrytí a zahrnuje vyjednané sazby za služby a povolené částky mimo síť mezi zdravotními plány a poskytovateli zdravotní péče. Strojově čitelné soubory jsou naformátovány tak, aby výzkumníkům, regulačním orgánům a vývojářům aplikací umožnily snadnější přístup k datům a jejich analýzu.
https://www.regence.com/transparency-in-coverage

Můžete pomoci studentům ve Washingtonu získat skvělé vzdělání STEM.
Podpora STEM