Nemůžeme mlčet

Na naléhání prezidenta Trumpa 6. ledna vtrhli násilní vzbouřenci do Kapitolu, aby narušili certifikaci našeho řádně zvoleného 46. prezidenta. To byl jasný pokus podkopat demokracii naší země a vůli jejích občanů.

Volební úředníci obou stran, stejně jako státní a federální soudy ve více než 60 případech, rozhodly, že o výsledku není pochyb. Joe Biden je naším příštím prezidentem a Kongres musí dbát na hlas amerického lidu.

Miliony lidí trpí v rukou COVID, přičemž mnoho členů rodiny umírá, blízcí přicházejí o práci a děti hladoví. Prezident Trump a ti, kteří ho podporovali v rozdmýchávání nenávisti a rozdělení, nesou břemeno této tragédie a musí nyní zastavit násilí a převzít odpovědnost za své činy.

V dobách, jako je tato, musíme stát pospolu, bez ohledu na stranu nebo preference, jednotní jako společenství v odmítání násilí, nenávisti a jakéhokoli pokusu podkopat naši demokracii.

Jsme solidární a odsuzujeme tuto akci, uznáváme Joea Bidena jako našeho příštího prezidenta a jsme připraveni vykonat tvrdou práci na uzdravení našich komunit a naší země.

Spolu,

Washington STEM
Kulatý stůl Strategie vzdělávání pro černochy
Liga voličů školství
Treehouse
Washington State Charter Schools Association
Stojan pro děti Washington
Nadace pro studenty Tacoma
Stavební změny
College Success Foundation
Rainier Scholars
OneAmerica