Archivované zprávy

STRUČTE PODLE ČÍSEL

Naše výroční zprávy STEM by the Numbers nám dávají vědět, zda systém podporuje více studentů, zejména barevných studentů, studentů žijících v chudobě a/nebo venkovském prostředí a mladých žen, aby byli na cestě k dosažení vysoce žádaných kreditů. Náš panel s údaji o trhu práce a pověření uvádí region po regionu, která pracovní místa jsou žádaná, nabízejí mzdu udržující rodinu a jaké pověření jsou potřeba k získání těchto pracovních míst.

Přehledy roku 2021:

Data a zdroje:

 

Stav dětí

Washington STEM a Washingtonská společenství pro rodinu a děti (WCFC) vytvořily sérii zpráv s názvem Stav dětí: rané vzdělávání a péče. Po boku široké řady regionálních partnerů se snažíme osvětlit nejistou pozici washingtonských raných vzdělávacích systémů. V těchto zprávách najdete údaje a příběhy, které se dotýkají ekonomických dopadů péče o děti na washingtonské rodiny, stavu rané vzdělávací pracovní síly ve Washingtonu, údajů o cenové dostupnosti, přístupu a kvalitě, dopadů COVID-19 na naše rané systémy a další.

Regionální zprávy 2021:

Další informace o zdrojích a citacích pro tuto sérii zpráv naleznete v naší zdroje PDF.