Zjistěte, jak rosteme a Washington připravený na budoucnost

Washington STEM podporuje excelenci, inovace a rovnost v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) pro všechny studenty ve Washingtonu.

Zjistěte, jak rosteme a Washington připravený na budoucnost

Washington STEM podporuje excelenci, inovace a rovnost v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) pro všechny studenty ve Washingtonu.
ROVNOST PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍSTUP + PŘÍLEŽITOSTI
Výzkum je jasný: silná kolébka kariérního STEM vzdělávání připravuje studenty na vysoce žádanou práci a přispívá k vitalitě jejich rodin, komunit a místních ekonomik. Washington STEM, založený na principech rovnosti, partnerství a udržitelnosti, vytváří řešení a partnerství, která přinášejí vzdělání STEM studentům ve Washingtonu, zejména těm, kteří jsou historicky nedostatečně zastoupeni v oborech STEM, jako jsou barevní studenti, dívky a mladé ženy, studenti žijící v chudobě a studenti žijící. ve venkovských oblastech.
Zaměření oblasti
Používáme výzkum a poznatky komunity k určení oblastí zaměření STEM, těch kritických bodů, kde naše práce a naši partneři mohou mít největší dopad na život studentů.
partnerství
Vytváříme silná partnerství, abychom uvolnili náš kolektivní potenciál. Partneři nám pomáhají vytvářet a škálovat řešení pro studenty z Washingtonu.
Obhajoba
Jsme hlavním zdrojem pro washingtonské politiky na státní a federální úrovni a nabízíme pragmatická, nestranná politická doporučení ke zlepšení přístupu a úspěchu STEM.
Síla naší Celostátní sítě

Naše regionální sítě STEM spojují pedagogy, obchodní vedoucí, odborníky v oblasti STEM a vedoucí komunity, aby dosáhli úspěchu studentů a zapojili je do kariérních příležitostí STEM v jejich místní oblasti.

Zjistěte více o našich sítích

Síla naší Celostátní sítě

Naše regionální sítě STEM spojují pedagogy, obchodní vedoucí, odborníky v oblasti STEM a vedoucí komunity, aby dosáhli úspěchu studentů a zapojili je do kariérních příležitostí STEM v jejich místní oblasti.

Zjistěte více o našich sítích

X@1x Vytvořeno pomocí náčrtu.
STANOVENÍ PRIORITY ROVNOMĚRNOSTI V CELÉM STÁTU
Řidičský dopad po celém státě
Zjistěte, jak STEM influenceři zapojují barevné studenty, dívky a mladé ženy, studenty z nízkopříjmového prostředí a studenty žijící ve venkovských oblastech po celém státě Washington.
KMENOVÉ PŘÍBĚHY Viz Všechny příběhy
Integrace vědy do základní třídy se později vyplatí
LASER státu Washington pomáhá základní vědě uspořádat comeback! Základní věda je klíčem k rozvoji všestranných studentů, kteří se dokážou orientovat v rychle se měnícím světě: od správy svého zdraví a domova až po pochopení měnícího se prostředí.
"Proč STEM?": Případ pro silné přírodovědné a matematické vzdělání
Do roku 2030 bude méně než polovina nových pracovních míst na základní úrovni ve státě Washington platit rodinnou mzdu. Z těchto pracovních míst za mzdu bude 96 % vyžadovat postsekundární kvalifikaci a 62 % bude vyžadovat znalost STEM. Navzdory vzestupnému trendu v pracovních pozicích v oblasti STEM je ve státě Washington nedostatečně zajištěné přírodní a matematické vzdělávání a upřednostňováno.
Střední škola po střední: Technická kniha
Převážná většina studentů ve Washingtonu touží po postsekundárním vzdělávání.
Můžete pomoci studentům ve Washingtonu získat skvělé vzdělání STEM.
Podpora STEM

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NÁŠHO MĚSÍČNÍHO NEWSLETTERU

Přihlásit se