Изображение за Елона Трогуб Икона за наука

Елона Трогуб

Съосновател и съсобственик в Югозападен район
Gorge Greens
Като съосновател и съсобственик на Gorge Greens, Elona Trogub произвежда microgreens с енергия, генерирана от дървесни отпадъци. Чрез участието си в по-големия проект Wind River, тя разработва хранителна система за енергия от отпадъци. Можете да научите повече за Елона в интервю в нашия блог. Публикувано октомври 2022 г.