Финанси

 

Договор за дарение на дарителите

Ние се придържаме към етичните стандарти - използвайте изявления на AFP - като начин да съобщим на външния свят как вършим работата си. За повече информация, моля, прегледайте следните ресурси, споделени с разрешение от AFP.


Можете да помогнете на студентите във Вашингтон да получат страхотно STEM образование.
Поддръжка на STEM