Станете STEM шампион

Вашето щедро повтарящо се дарение ще осигури неограничени средства за Washington STEM, за да стимулира промяната и да изпълнява големи залози.

Станете STEM шампион

Вашето щедро повтарящо се дарение ще осигури неограничени средства за Washington STEM, за да стимулира промяната и да изпълнява големи залози.

Ние знаем, че промяната на системите изисква дългосрочен стратегически подход и нашите месечни дарители са ключови партньори в осигуряването на достъп на всички студенти до образование, което ще ги подготви за кариерите на бъдещето.

Вашият повтарящ се подарък:

  • Помага за намаляване на режийните разходи
  • Създава стабилност в нашето финансиране
  • Позволява на Washington STEM да планира по-смело и по-далеч в бъдещето

Ние сме организация с нестопанска цел 501(c)(3) с юридическо име Washington STEM Center (EIN #27-2133169) и вашето дарение се приспада от данъци, както е разрешено от закона.